Bloedanalyse

Nieuws vanuit de praktijk!


Vanaf nu is het mogelijk om op de praktijk zelf bepaalde bloedtesten te onderzoeken.


Dit kan interessant zijn voor diagnoses, opvolgingen en pre-operatieve bepalingen.

Deze testen kunnen op elk moment worden uitgevoerd zodat we niet meer afhankelijk zijn van de openingsuren van het (extern) labo.Preventieve zorg

Een goede raad: wacht niet tot uw huisdier ziek is om uw dierenarts te raadplegen! Voorkomen is altijd beter dan genezen. Dit gezegde is ook perfect van toepassing in de diergeneeskunde.

Uw dieren kunnen veel ziektes oplopen, zelfs als ze thuis verblijven. Preventieve geneeskunde is een essentieel onderdeel geworden van onze huidige praktijk omdat het helpt uw metgezellen gezond te houden. Een jaarlijkse controle van uw huisdier is daarom onontbeerlijk voor het vroegtijdig opsporen van mogelijke ziektes en ter voorkoming van veel erger.

Het vaccineren van uw hond, kat, fret of konijn maakt ook deel uit van deze preventieve zorg. Het doel is om uw metgezel tegen vaak dodelijke ziekten te beschermen. Het type vaccin en de frequentie van herhalingen zijn aangepast aan de leeftijd en leefomstandigheden van het dier (kat op appartement, met of zonder toegang naar buiten, jachthond, verblijf in het buitenland,...).

Een anti parasitaire bescherming aangepast aan de levensstijl of bijkomend voedingsadvies maken ook deel uit van de preventieve geneeskunde, dit als beste bescherming voor uw huisdier.

Wij raden u ook aan een volledige check up te laten maken van uw huisdier als hij/zij een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Dit om belangrijke aan leeftijd gerelateerde ziekten op te kunnen sporen (10 jaar voor katten en 7 jaar voor honden): reumatoïde veroudering, prostaat, hart, oog, hersenen en nieren. Op deze leeftijd is het ook noodzakelijk om het dieet aan te passen aan de voedingsbehoeften van de oudere dieren.


Medische consultaties

Wie kent uw huisdier beter dan u? Niemand.

Zijn gedrag verandert, u vindt hem ‘raar’, hij eet minder, slaapt veel, verstopt zich of lijkt ziek maar u weet niet goed wat... De meeste dieren laten moeilijk hun pijn zien, zodat elke verandering in hun houding of gedrag moet worden geïnterpreteerd als een potentieel gezondheidsprobleem.

Er moet onmiddellijk contact worden opgenomen wanneer uw huisdier waarschuwingstekens laat zien of zijn toestand het oplegt (verlies van eetlust, diarree of bloed in de ontlasting, kreupelheid, gewichtsverlies, gebrek aan energie, haaruitval, problemen met plassen, klachten, krassen of constant bijten, enz.) Wij zijn er om de aanwijzingen te identificeren en de aandoening van uw metgezel te behandelen.

Tandheelkundige zorg

Een goede tandverzorging voorkomt een slechte adem, verlies van tanden of meer substantiële orale ziekten (bacteriële infecties, gingivitis, parodontitis,...).

Wij zijn uitgerust met een tandheelkundige infrastructuur die net zoals bij de humane tandverzorging wordt gebruikt om tandsteen te verwijderen en de nodige tandzorg toe te dienen. De meeste ingrepen doen wij onder volledige narcose. Het meest voorkomende is tandsteen verwijdering met behulp van een ultrasoon apparaat (hetzelfde type als bij een tandarts).

Na het ontkalken polijsten wij de tanden, want dit vertraagt nieuwe tandsteenvorming. Elk dier krijgt  vóór en na de ontkalking een antibiotica kuur.

Huisbezoeken

U bent niet in de gelegenheid om ons te bezoeken? Wij komen ook bij u aan huis. En als uw huisdier gehospitaliseerd moet worden verzorgen wij eventueel ook het transport.

Nieuwe huisdieren

De nieuwe huisdieren zijn niet meer zo nieuw! Steeds meer mensen worden aangetrokken tot deze nieuwe dierensoorten: exotische vogels, reptielen, fretten, konijnen, kleine knaagdieren, tropische vissen, amfibieën, ongewervelde dieren... De familie van de nieuwe huisdieren is zeer groot en heterogeen.

De populatie van deze nieuwe huisdieren verhoogt zonder stoppen. De zorgtechnieken en kennis van deze nieuwe huisdieren veranderen snel en maken nu deel uit van ons dagelijks werk. Aarzel dus niet om bij ons op consultatie te komen.

Voor u komt...
Vergeet niet om uw dieren te vervoeren in kooien die zijn aangepast aan hun gestalte, ze uit de tocht en indien nodig ook warm te zetten (voor reptielen). Aarzel ook niet om langs te komen met foto's van hun huis/ kooi of habitat waarin ze leven. U kunt eveneens stalen van hun eten meebrengen en de merkreferenties doorgeven van het eten dat u voor die dieren aankoopt. Zo kunnen we nagaan of ze werkelijk voldoen aan de behoeften van uw huisdier.

Identificatie

Identificatie is verplicht!

Voor alle honden sinds 1998. Dit betekent dat als een hond bij u geboren wordt en u heeft de intentie om hem te houden, u hem moet laten identificeren en registreren voor de leeftijd van 8 weken.
Als u de intentie heeft om een hond te verkopen of weg te schenken, moet u hem ongeacht de leeftijd laten identificeren en registreren.
Als u een hond koopt of krijgt, moet hij op voorhand geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Sinds 1 september 2014 is er ook een wetgeving die verplicht dat wie een kat verkoopt of weggeeft, de kat moet laten identificeren en registreren.

Het identificeren gaat snel en is pijnloos. Het is ook onmisbaar voor het terugvinden van uw huisdier indien het als verloren wordt opgegeven.

Wij hebben de noodzakelijke apparatuur voor de inplanting van deze microchip en het uitlezen van de transponders. De microchip implantatie kan worden uitgevoerd bij alle dieren.

Indien het gaat om een nestje honden te chippen en identificeren, vragen wij om een afspraak te maken.

Analyse laboratorium

Ons plaatselijk laboratorium vermindert de wachttijd voor resultaten drastisch en maakt het mogelijk een diagnose of een lopende behandeling sneller uit te voeren.

De meeste bloedonderzoeken worden door ons uitgevoerd. We hebben krachtige analyzers die ons toelaten om de resultaten van urine of bloedonderzoek al binnen enkele minuten te hebben (hematologie, biochemie, endocrinologie, serologie).

Wij voeren systematisch microscopisch onderzoek uit voor dermatologische ziekten, urine, spijsvertering,...

Chirurgie

Onze operatiekamer is perfect uitgerust om uw huisdier te opereren in de beste veiligheidsomstandigheden, o.a. dankzij ons anesthesie apparaat op gas en een toestel dat permanent de ademhaling van uw huisdier monitort. Het comfort van uw huisdier is onze prioriteit. Daarom raden wij voor de meerderheid van onze interventies pijnstillers aan.

De uitgevoerde operaties zijn heel divers:
- gebruikelijke interventies (sterilisatie, castratie,...)
- of de meer gespecialiseerde ingrepen (biopsie, wonden trimmen, tumoren verwijderen, digestieve chirurgie, chirurgie van de urinewegen, ogen,...)

Voor heel technische chirurgie werken we samen met gespecialiseerde collega's.

Ziekenhuisopname

Wanneer de conditie van uw huisdier sterk achteruit is gegaan, kunnen we uw vriend in onze kennel verwelkomen alvorens het te hospitaliseren.

Onze kennel is uitgerust met de specifieke apparatuur om aan de behoeften van uw gehospitaliseerd dier te voldoen (infuuspomp, zuurstof kooi, cardiorespiratoire monitoring, regelmatige controle van de algemene conditie,...). Dit is een rustige en te verduisteren ruimte.

Dermatologisch overleg

Huidziekten komen bij honden en katten steeds vaker voor en mogen niet worden verwaarloosd. Ze leiden vaak tot erge jeuk die kan leiden tot bloedingen en zweren op het hele lichaam.

Er zijn veel types huidaandoeningen. Aantasting door parasieten, infecties, allergieën en hormonale problemen behoren tot de meest voorkomende oorzaken. Maar soms zal de veterinaire dermatoloog worden geconfronteerd met immuun gerelateerde, genetische of kwaadaardige aandoeningen. Op basis van de resultaten van het klinisch onderzoek bieden wij dan ook een oplossing voor het dermatologisch probleem.

Mogelijke aanvullende testen:
- huid afschrapen om te zoeken naar parasieten in de vacht.
- trichographische analyse van het haar (ringworm onderzoek)
- cytologie (cellen van de huid, bacteriën en gisten)
- allergietesten (intradermaal)
- huidbiopsies (huidstalen) voor een histopathologisch onderzoek
- stalen voor een bacteriologisch onderzoek, schimmel cultuur of hormonale dosering.

Voeding

Goed voedsel is het eerste geneesmiddel!

Omdat het voedsel dat u uw huisdier geeft essentieel is voor een goede gezondheid, stellen wij u verschillende reeksen van voeding voor (hond, kat en nieuw huisdier) die wij speciaal hebben uitgekozen om hun hoge technische kwaliteit (smaak, voedingswaarde, balans, verteerbaarheid,...).

Wij bieden u drie types voeding:

- "Fysiologisch voedsel" om gezonde dieren in een goede gezondheid te houden, aangepast aan hun leeftijdscategorie.

- "Dieetvoeding" voor dieren die lijden aan een pathologisch probleem (obesitas, allergieën, hart-en vaatziekten, diabetes, nierfalen, enz.). Deze voeding kan een belangrijke aanvulling en soms zelfs noodzakelijk zijn na een medische behandeling.

- "Specifieke voedingsmiddelen": We kunnen op verzoek ook andere voedingsproducten leveren die wij nu niet op voorraad hebben.

Medicatie

Wij bieden u de noodzakelijke producten die nodig zijn voor de zorg voor uw huisdier, zoals shampoos, producten voor mondhygiëne, het reinigen van de ogen of oren, enz.
Op vertoon van een recept of voorschrift uit een consultatie kunnen wij ook specifieke medicijnen leveren voor de behandeling uw huisdier.

Voorgevel


Voorgevel 2


Wachtkamer


Wachtkamer 2


Voeding


Medicatie


Consultatieruimte


Nathalie


Operatiekamer


Operatiekamer 2


Apparatuur


Apparatuur 2


Nathalie met patiënten


Privacyverklaring

Bedrijf: Dierenartsenpraktijk Het Withof
Adres: Turnhoutsebaan 282, 2970 Schilde
Telefoonnummer: 03/383.56.13
e-mailadres: nathalie.welter@gmail.com

Verwerking van persoonsgegevens

Dierenartsenpraktijk Het Withof verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, patiëntenzorg, opvolging dossiers, verkopen, geneesmiddelenadministratie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Om u specifieke informatie rond uw huisdier te sturen, kunnen wij deze informatie richten per soort huisdier (hond, kat, knaagdier,…) dat u bij ons of in onze app heeft geregistreerd.

Rechten van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f).

Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf. De klant kan dit doen door zelf de instellingen van zijn account aan te passen en/of een e-mail te verzenden naar volgend e-mailadres: nathalie.welter@gmail.com

De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.

Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte of van een server die voldoet aan de overeenkomsten die opgemaakt zijn binnen de Privacy Shield regelgeving. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan.

Het is tevens mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor het huisdier van een klant, de klantgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres doorgegeven worden aan een derde partij zodanig dat dit advies gepersonaliseerd kan worden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de
termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding,
geneesmiddelenadministratie,…)

Content photo

Neem contact met ons op

 Welter Nathalie photo

Nathalie Welter

Turnhoutsebaan 282

2970 Schilde

Download gratis onze handige app

Onze code : WITHOF

Télécharger notre application iOs Télécharger notre application Android
 Welter Nathalie photo

Nathalie
Welter

Consultatieuren van Nathalie Welter

Op afspraak

  • maandag 9h00 - 10h00 12h00 - 20h00
  • dinsdag 9h00 - 17h00
  • woensdag 9h00 - 14h00 16h00 - 20h00
  • donderdag 9h00 - 20h00
  • vrijdag 9h00 - 20h00
  • zaterdag 9h00 - 12h00
Maak een afspraak

Vrije raadpleging

  • maandag 10h00 - 12h00
  • dinsdag 17h00 - 19h00
  • woensdag 14h00 - 16h00

Om de gezondheid van jullie huisdieren te blijven garanderen en tevens de baasjes te beschermen tegen Corona, zullen de spreekuren nog voor onbepaalde tijd afgeschaft blijven. U bent uiteraard wel welkom na afspraak (telefonisch, online of via mail) ! Dank u voor uw begrip!

Noodnummer(s)

Dr. Lastname Firstname photo

DAP Het Withof

Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen bij een noodgeval!

Dr. Lastname Firstname photo

Wachtdienst WEEKEND

Enkel te bellen tijdens het weekend. Op weekdagen kunt u terecht op ons gewone nummer.

Artikels

Bekijk alle artikels Section photo

Over gezondheid

Section photo

Over baasje

Section photo

Actualiteit

Section photo

Ontdekken

Section photo

Mijn APP